03680 Dique extremo. Dársena de Oza. Puerto de A Coruña

03680 Dique extremo. Dársena de Oza. Puerto de A Coruña

DIQUE.- EXTREMO.- DARSENA DE OZA. PUERTO DE A CORUÑA
Nº internacional: D-1723.2
Latitud: 43º 20.907' N
Longitud: 008º 22.725' W

BALIZA VERDE MARCA LATERAL DE ESTRIBOR
Color: VERDE
Ritmo: GpD(2)
Período: 7.00
Característica: L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5
Alcance Nominal (mn): 3.00
Elevación (m): 9.00