Estaca de Bares, Isla Coelleira. O Vicedo y Ría de O Barqueiro

Estaca de Bares, Isla Coelleira. O Vicedo y Ría de O Barqueiro

Estaca de Bares, Isla Coelleira. O Vicedo y Ría de O Barqueiro